Definitieve Regeling bekostiging personeel 2018-2019

De definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018-2019 is gepubliceerd. Er staan geen grote verrassingen in. Het gaat met name om de aanpassing van de bekostigingsbedragen als gevolg van de verwerking van de kabinetsbijdrage op basis van de referentiesystematiek.

De wijzigingen in de nu gepubliceerde regeling zijn aanpassingen ten opzichte van de in september 2018 gepubliceerde Tweede regeling bekostiging personeel PO 2018-2019:

  • Gemiddelde personeelslast (GPL) leraren van 67.843,29 euro naar 68.946,71 euro (+1,626 procent);
  • GPL schoolleiders van 82.819,24 euro naar 84.154,30 euro (+1,612 procent);
  • Middelen personeels- en arbeidsmarktbeleid omhoog met ruim 1,6 procent.

Referentiesystematiek

De referentiesystematiek wordt gebruikt om de bekostiging in de publieke sector te indexeren. Als referentiesector wordt de marktsector gebruikt. De stijging of daling van lonen en werkgeverslasten in de afgesloten cao’s in de marktsector bepalen de kabinetsbijdrage. Dit is voor de hele publieke sector, waaronder het onderwijs.

Deze kabinetsbijdrage wordt bekendgemaakt in de vorm van een percentage dat wordt toegevoegd aan de lumpsumbekostiging. In 2019 is dat 3,13 procent.

Alle onderwijssectoren kennen een stijging van de personele lumpsum in 2019 met 3,13 procent. In het primair onderwijs, waar de bekostiging per schooljaar wordt verstrekt, wordt een deel van de kabinetsbijdrage verwerkt in de bekostiging voor schooljaar 2018-2019 en een deel in de bekostiging voor schooljaar 2019-2020.

De publicatie van de aangepaste Regeling bekostiging voor 2019-2020 wordt begin oktober verwacht. Daarin zal dus een aanpassing zijn opgenomen van de bedragen met toevoeging van de rest van de kabinetsbijdrage voor 2019.