Dekker benadrukt belang van burgerschap

‘Het is voor de samenleving als geheel van belang dat de vormende en bindende taak van het onderwijs beter wordt herkend en erkend.’ Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in zijn Kamerbrief over burgerschap in het onderwijs.  

Dekker benadrukt in zijn brief aan de Tweede Kamer dat burgerschap tot de kerntaken van het onderwijs behoort. ‘Scholen en leraren geven leerlingen hiermee naast een goede kennisbasis ook, samen met ouders, een goede sociale basis om hun plek te vinden in onze dynamische en pluriforme samenleving.’

Dit wordt volgens hem bevestigd in het Nationaal Onderwijs Akkoord dat dit najaar werd gesloten. Daarin staat dat onderwijs niet in de laatste plaats bijdraagt aan culturele ontplooiing, diversiteit en verdraagzaamheid. Daarom is het volgens de staatssecretaris ‘voor de samenleving als geheel van belang dat de vormende en bindende taak van het onderwijs beter wordt herkend en erkend’.

Om scholen hierbij te helpen, wil Dekker ‘burgerschap verder stimuleren door leraren handreikingen te bieden, onderzoek naar effectieve methoden te stimuleren en informatie hierover actief ter beschikking te stellen aan de scholen’.