Dekker blijft tegen behoud kleinescholentoeslag

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet niets in het voorstel van de christelijke oppositie in de Tweede Kamer om de kleinescholentoeslag te behouden. Dat zei hij donderdag tijdens het voortgezet algemeen overleg over krimp in het onderwijs.

De christelijke oppositiepartijen CDA, ChristenUnie en SGP zijn voor behoud van de kleinescholentoeslag. Zij vrezen dat met de voorgestelde verandering van de bekostiging, die gericht is op samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs, het duale bestel wordt ondergraven. Dekker wees een motie voor behoud van de kleinescholentoeslag af, omdat die volgens hem een prikkel is om klein te blijven en in feite neerkomt op een boete op samenwerking.

Hij zei ook niets te zien in een voorstel voor een ‘laatstescholentoeslag’ om te voorkomen dat er uit nog meer dorpen scholen verdwijnen. Volgens Dekker is dat gezien de omvang van de demografische krimp en de dalende leerlingenaantallen niet haalbaar.