Dekker: centrale eindtoets meet kwaliteit school

De centrale eindtoets in het basisonderwijs is een hulpmiddel om de kwaliteit van scholen te kunnen beoordelen. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief van Dekker gaat over het wetsvoorstel centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs. Dit voorstel is bedoeld om het onderwijs op een hoger plan te tillen en het beste uit iedere leerling te halen. 'Daarbij gaat het natuurlijk niet alleen om taal en rekenen, maar ook om andere sociale, creatieve en technische vaardigheden en om kennis van geschiedenis en aardrijkskunde', aldus Dekker. Het wetsvoorstel staat mede in het teken van een goede inhoudelijke aansluiting van het primair op het voortgezet onderwijs.

De staatssecretaris betrekt het wetsvoorstel tevens op het meten van de kwaliteit van individuele scholen. 'Natuurlijk is de kwaliteit van een school niet te vangen in één cijfer. Wel is het een indicatie van wat de school heeft bereikt met haar leerlingen en daarmee een adequaat vertrekpunt voor een publiek oordeel van de inspectie over de kwaliteit van de school. De inspectie kijkt vervolgens breder naar andere kwaliteitaspecten van het onderwijs', aldus Dekker.