Dekker dwaalt in argumentatie over subsidiestop g/hvo

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat het openbaar onderwijs met de subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) ten onrechte wordt bevoordeeld ten opzichte van het bijzonder onderwijs. De subsidiestop ziet hij als een gelijktrekking van de bekostiging. Hij zei dat donderdagavond tijdens een algemeen overleg over de zogenoemde taakstelling om de onderwijssubsidies te beperken.

In de brief over de ‘verlegging’ van subsidiestromen schrijven staatssecretaris Sander Dekker en minister Jet Bussemaker van OCW dat zij het primaire proces niet aantasten. Ook stellen zij dat er niet wordt bezuinigd, maar dat er geld anders wordt verdeeld.

Wat de subsidiestop voor g/hvo betreft (structureel 10 miljoen euro per jaar) is het zo dat dit geld in 2009 uit de lumpsumfinanciering is gehaald. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemde het onbehoorlijk om dit geld te gebruiken voor een algemene taakstelling, in casu een bezuiniging. Ook benadrukten Joël Voordewind van de ChristenUnie en Paul van Meenen van D66 dit.

Dekker zei dat de subsidiestop gerechtvaardigd is, omdat de 10 miljoen euro uit de lumpsum ten onrechte een bevoordeling van het openbaar onderwijs ten opzichte van het bijzonder onderwijs zou zijn. Hij sprak in dit kader van een gelijktrekking van bekostiging. Die gelijktrekking is voor hem kennelijk synoniem met stopzetting.

De staatssecretaris zei ook dat de stopzetting van de subsidie voor g/hvo maar een klein aantal leerlingen raakt. Hij sprak van een ‘specifieke kleine groep’. In werkelijkheid gaat het over 75.000 leerlingen. Bovendien wordt deze vorm van onderwijs verzorgd door circa 700 gekwalificeerde docenten.

Ouderorganisaties
Er werd in het algemeen overleg ook gesproken over de subsidiestop voor de ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs. Een voorstel van de ouderorganisaties om de handen ineen te slaan, zodat ze met minder subsidie toe kunnen, verwierp hij niet direct. Als de Tweede Kamer dit wil, moet het geld hiervoor van elders worden gehaald.

Dekker vergeleek ouderorganisaties overigens met de ANWB: betrokken ouders kunnen net zo goed lid worden van ouderorganisaties om die zelf, zonder subsidies, in de lucht houden.

Er komt een voortgezet algemeen overleg om moties in te dienen.

Zie ook de gerelateerde berichten onder de pijl rechts.

1 reactie op “Dekker dwaalt in argumentatie over subsidiestop g/hvo

  1. Vind dat de staatssecretaris de Kamer fout heeft geinformeerd.

Reacties zijn gesloten.