Dekker gaat door met door PVV afgedwongen beleid

VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW zet het beleid van oud-minister Marja van Bijsterveldt voort: er komt geen geld voor de bestrijding van segregatie in het onderwijs. Deze politieke keuze van de voormalige CDA-minister hing samen met de gedoogconstructie met de PVV. Lees verder

De Tweede Kamerleden Manja Smits en Sadet Karabulut van de SP hadden staatssecretaris Dekker vragen gesteld naar aanleiding van het besluit van de gemeente Tilburg om de pilot ‘In de buurt naar school’ stop te zetten. Volgens die gemeente had die pilot slechts weinig effect op het tegengaan van segregatie in het onderwijs. De staassecretaris benadrukt dat het een besluit van de gemeente is en niet van hem.

Dekker noemt het weliswaar ‘een mooi streven dat iedere leerling in de wijk naar school gaat’, maar zegt ook dat elke ouder een vrije schoolkeuze heeft ‘waardoor kinderen ook buiten de wijk naar school kunnen gaan’.

Kwaliteit bevordert integratie
Op de vraag of het Rijk weer subsidie beschikbaar gaat stellen voor integratieprojecten, antwoordt de staassecretaris dat niet het geval zal zijn. Hij denkt net als oud-minister Van Bijsterveldt dat het met de integratie vanzelf goed komt als de kwaliteit van het onderwijs optimaal is. ‘Het kabinet investeert nog steeds fors in het wegwerken van achterstanden in het onderwijs’, aldus Dekker.

Het besluit van Van Bijsterveldt, dat het niet meer nodig is om expliciet te investeren in het tegengaan van segregatie in het onderwijs, paste destijds in het kader van het gedoogbeleid, dat door de segregerende PVV van Geert Wilders werd bepaald. Het is opmerkelijk dat Dekker in de nieuwe politieke constellatie van VVD en PvdA deze afgedwongen beleidskeuze herbevestigt.

Klik hier voor de antwoorden van staatssecretaris Dekker.