Dekker geeft uitleg over fusie in Zuid-Limburg

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over een bestuurlijke fusie in Zuid-Limburg. Hoewel die fusie niet voldoet aan de eisen die daarover in de wet staan, heeft Dekker er zijn goedkeuring aan gegeven.

Het gaat om de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland en de Stichting jong Leren voor onder andere openbaar primair onderwijs. De Commissie Fusietoets (CFTO) oordeelde negatief over deze fusie, omdat die niet voldeed aan artikel 64c van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Dit artikel bepaalt dat een bestuurlijke fusie mag als een school met opheffing wordt bedreigd. Daarvan is in dit geval geen sprake.

De staatssecretaris laat weten dat inderdaad niet is voldaan aan artikel 64c WPO, maar dat hij desalniettemin tot een ander besluit is gekomen dan de CFTO. Duurzame kwaliteitsborging is voor hem belangrijker dan het tegengaan van schaalvergroting, het behoud van keuzevrijheid en het in stand houden van het duale onderwijsaanbod.

‘In betreffende regio zijn de gevolgen van demografische krimp in het basisonderwijs zeer sterk voelbaar. Dat brengt risico’s met zich mee voor de kwaliteit van het onderwijsaanbod in zijn geheel in deze regio. De fusie had als belangrijkste motief om de kwaliteit duurzaam te kunnen borgen tegen deze achtergrond’, aldus Dekker.

De voorgenomen fusie had als bijzonder kenmerk dat die onderdeel was van een regionaal plan met als doel een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van kwaliteit. ‘Juist een dergelijke regionale samenwerking, waarbij er een visie is op welke scholen in stand moeten blijven in plaats van dat er wordt afgewacht welke scholen moeten sluiten, zorgt voor het behoud van een verantwoord onderwijsaanbod en daarmee keuzevrijheid’, zo stelt de staatssecretaris.

In het Regeerakkoord staat dat in gebieden met demografische krimp alle vormen van samenwerking mogelijk moeten zijn. Denominatie noch fusietoets mag daarbij in de weg staan. De reden waarom de regering dit mogelijk wil maken, sluit volgens Dekker aan op een optimale spreiding van het onderwijsaanbod over de regio met behoud van de kwaliteit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl