Dekker geeft uitleg over uitstel doordecentralisatie

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer een toelichting gegeven op het uitstel van de doordecentralisatie van het buitenonderhoud van schoolgebouwen in het primair onderwijs. Lees verder

De doordecentralisatie in het primair onderwijs treedt niet op 1 januari 2014, maar pas op 1 januari 2015 in werking. Dit uitstel met een jaar heeft volgens Dekker te maken met de kabinetswisseling. Daardoor ontstond er vertraging in de onderhandeling over het bedrag dat uit het Gemeentefonds naar de lumpsumfinanciering moet.

In verband met die overheveling moeten de programma's van eisen voor materiële instandhouding worden aangepast. Dit dient te gebeuren vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar van de inwerkingtreding van de doordecentralisatie. Omdat de Eerste en Tweede Kamer nog een oordeel moeten geven over het wetsvoorstel, is inwerkingtreding per 1 januari 2014 niet meer haalbaar.

Dekker schrijft ook dat er voor de schoolbesturen voldoende tijd moet zijn om zich op de doordecentralisatie van het buitenonderhoud voor te bereiden. Vandaar dat de inwerkingtreding van het wetsvoorstel is uitgesteld tot 1 januari 2015.

Denk toch heel goed na…
De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat er aan doordecentralisatie verschillende risico's kleven. Daarom moet de tijd die er nog is goed worden benut om die risico's eerst goed in kaart te brengen en vervolgens op een acceptabele wijze te elimineren.

Adviseur Ronald Bloemers van de VOS/ABB-Helpdesk legt uit dat volgens het huidige wetsvoorstel de schoolbesturen een extra vergoeding krijgen van circa 15 euro per vierkante meter. 'Maar dat geldt alleen voor de vierkante meters waar het schoolbestuur aanspraak op kan maken, en dus niet voor de eventuele leegstand!'

'Bovendien kan een bestuur op basis van de extra vergoeding geen maatregelen nemen om aanpassingen uit te voeren, bijvoorbeeld om het binnenklimaat te verbeteren. Een gemeente zal in de nieuwe situatie ook niet zo gauw bereid zijn tot nieuwbouw, omdat het bestuur zelf in staat wordt geacht de levensduur van gebouwen te verlengen. Maar in de realiteit zullen besturen niet het geld hebben voor een volledige renovatie, laat staan voor nieuwbouw op eigen initiatief', aldus Bloemers.

Klik hier voor de brief van Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl