Dekker geeft weinig toe in discussie rekentoets

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil de rekentoets in het voortgezet onderwijs gewoon zoals gepland in het schooljaar 2015-2016 onderdeel laten worden van de slaag- en zakregeling. Dat bleek donderdag in de Tweede Kamer.

Wel wil hij kijken naar de mogelijkheid om het resultaat van de rekentoets nog niet op de cijferlijst bij het diploma te zetten, maar op te nemen in een bijlage of certificaat. De VO-raad denkt dat zo kan worden voorkomen dat leerlingen die de toets niet halen, daarop worden afgerekend voordat de toets onderdeel is van de slaag- en zakregeling. Leerlingen die de toets wél halen, worden beloond met een certificaat dat zij kunnen meenemen naar hun vervolgopleiding.

In de Tweede Kamer werd ook gesproken over het voorstel van onder andere de VO-raad om eerst een fundamenteel onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de rekentoets. Vooral de SP wil dat, maar ook CDA, D66 en coalitiepartner PvdA zijn hier positief over. Het onderzoek zou zich onder meer moeten richten op de vraag of invoering van de rekentoets zal leiden tot het ongewenste teaching to the test.

Dekker zegde toe om met rekendeskundigen in gesprek te gaan en onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de toets voor kwetsbare leerlingen. Wel blijft hij erbij dat de rekentoets met ingang van het schooljaar 2015-2016 moet worden opgenomen in de slaag- en zakregeling.