Dekker misbruikt passend onderwijs voor bezuiniging

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW denkt dat hij met de invoering passend onderwijs 50 miljoen kan bezuinigen op het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (lwoo/pro). Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Paul van Meenen reageert kritisch: 'Dat gaan we dus niet doen!'

In 2015 wil Dekker 15 miljoen euro korten op lwoo/pro. Vanaf 2016 gaat er per jaar structureel 50 miljoen euro vanaf. De staatssecretaris denkt dat de leerlingen hier niets van zullen merken, omdat de miljoenen volgens hem kunnen worden bespaard met een efficiëntere organisatie.

Hij rekent voor dat er 7 miljoen euro kan worden bespaard doordat met de invoering van passend onderwijs de regionale verwijzingscommissies niet meer nodig zijn. Ook zal de indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komen te vervallen, wat 4 miljoen euro scheelt.

Verder schrapt hij vanaf de invoering van passend onderwijs in 2014 de enveloppenmiddelen voor de uitvoering ervan. Daarmee kort de staatssecretaris 29 miljoen euro. Ten slotte haalt hij 10 miljoen euro weg uit het ondersteuningsbudget voor de samenwerkingsverbanden (swv's) in het voortgezet onderwijs. De swv's moeten zelf uitzoeken hoe ze dit probleem oplossen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen twitterde na de publicatie van de brief van Dekker direct dat de staatssecretaris aan 'illusiepolitiek' doet. 'Een bezuiniging van 50 miljoen euro op meest kwetsbare groep leerlingen, dat gaan we dus niet doen!', aldus Van Meenen.