Dekker maakt bekend welke scholen ‘excellent’ zijn

Excellentie is cruciaal voor ons welzijn én onze welvaart. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW maandag in Den Haag gezegd bij de uitreiking van de predicaten ‘Excellente school 2012’. Lees verder

In totaal hebben 52 scholen het predicaat 'excellent' gekregen: 31 basisscholen en 21 scholen voor voortgezet onderwijs. Dekker maakte tijdens een bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Den Haag welke scholen het zijn.

In zijn toespraak benadrukte de staatssecretaris het belang van excellentie. 'Op zoek naar de top leer je wat je waard bent, je leert jezelf kennen. Als je er dan achterkomt dat je méér kunt dan je zelf misschien denkt, als je boven jezelf uitstijgt: ik ben ervan overtuigd dat je daar een gelukkiger mens van wordt. En ook een betere loodgieter, ziekenverzorger, leraar, ingenieur, medicus, wetenschapper… Streven naar excellentie is dus goed voor elk individu, en voor de samenleving als geheel.' Dekker benadrukte dat de uitreiking van het predicaat past bij de ambitie van het kabinet om de onderwijskwaliteit te verhogen.

Enkele voorbeelden
Een van de excellente scholen is de openbare M.J. Tamsmaskoalle in het Friese dorp Tzummarum. De school is via de Stichting Radius voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Franekeradeel aangesloten bij VOS/ABB.

De Tamsmaskoalle heeft volgens de jury een sterk kwaliteitsprofiel en laat uitstekende opbrengsten zien bij taal en rekenen. Verder valt op dat deze kleine plattelandsschool zich onderscheidt op cultuur en burgerschap en bovendien regionale en internationale samenwerking zoekt, wat ten goede komt aan de eigen kwaliteitsdoelen.

Het eveneens bij VOS/ABB aangesloten Stedelijk Gymnasium in Leiden staat ook op de lijst met excellente scholen. Deze openbare school presteert volgens de jury zeer goed en heeft bovendien een sterk imago. De buitengewone prestaties die het Stedelijk Gymnasium in Leiden realiseert, betreffen niet alleen de kernvakken, maar bijvoorbeeld ook burgerschapsvorming.

De locatie in Zeewolde van de openbare RSG Slingerbos|Levant, die ook lid is van VOS/ABB, is een ander voorbeeld van een excellente school. De jury noemt onder andere het lerend vermogen van de school en effectieve aanpassingen in de organisatie. 'Bij het basisonderwijs in Zeewolde en het voortgezet onderwijs in de regio zijn de resultaten van RSG Slingerbos|Levant bekend. De school staat goed aangeschreven', aldus de jury.

De beoordelingen van alle excellente scholen staan op www.excellentescholen.nl.

De lijst met excellente scholen staat in de rechterkolom van dit bericht.

TOP!
Voordat het ministerie met het initatief kwam om scholen het predicaat 'excellent' te geven, had VOS/ABB al het project
TOP-scholen gelanceerd. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

Met het TOP-project wil VOS/ABB laten zien welke inspirerende voorbeelden er in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zijn op het gebied van onder andere algemene toegankelijkheid, maatschappelijke betrokkenheid en diversiteit.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs belicht in elk nummer een TOP-school. Is úw school TOP? Meld dat dan via excellent@remove-this.vosabb.nl.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@remove-this.vosabb.nl

Bijlagen