Dekker moet oog houden voor positie openbare scholen

Aan het conceptwetsvoorstel voor snellere kwaliteitsverbetering van zeer zwakke scholen, moet worden toegevoegd dat gemeenten wettelijk verplicht blijven te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Dat benadrukt VOS/ABB in een brief aan staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Lees verder

De toevoeging van VOS/ABB volgt op een brief van onder andere de PO-Raad, waarvan de inhoudelijke lijn de steun heeft van de VO-raad. In die brief staat dat het conceptwetsvoorstel om zeer zwakke scholen te dwingen sneller orde op zaken te stellen in feite overbodig is, omdat er al op alle fronten hard wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering. 

Als de staatssecretaris desondanks besluit om zijn conceptwetsvoorstel voor te leggen aan de Tweede Kamer – de kans is nagenoeg 100 procent dat hij dit zal doen – dan zouden de sectororganisaties graag zien dat de termijn om tot kwaliteitsverbetering te komen wordt gesteld op één schooljaar in plaats van één kalenderjaar. Dit zou beter aansluiten bij het werkritme van de scholen.

VOS/ABB voegt daaraan toe dat de rol van de gemeenten ten opzichte van de positie van het openbaar onderwijs moet worden toegevoegd aan het conceptwetsvoorstel. De gemeenten hebben de grondwettelijke zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. Hoewel dit dus expliciet in de Grondwet staat, dient deze zorgplicht voor alle duidelijk ook te worden vermeld in het voorstel van Dekker. Anders ontstaat het risico dat met het streven naar snelle kwaliteitsverbetering de onmisbare functie van de openbare scholen op de achtergrond raakt.

U kunt de brieven aan de staatssecretaris downloaden uit de rechterkolom.

Bijlagen