Dekker niet bang voor herhaling Ibn Ghaldoun

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW denkt voldoende instrumenten in handen te hebben om op tijd in te grijpen bij situaties zoals die bij de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in een terugblik op deze Rotterdamse affaire.

‘De zelfevaluatie van de inspectie laat zien dat sommige situaties vragen om integraal toezicht en dat alle aspecten, zowel van de school als van het bestuur, daarin moeten worden betrokken. Daarom concludeer ik samen met de inspectie dat de eerder ingezette lijn van geïntegreerd risicogericht toezicht moet worden voortgezet en uitgebouwd’, aldus Dekker.

De Inspectie van het Onderwijs brengt voortaan bij de jaarlijkse risicoanalyse van scholen aspecten van kwaliteit, financiën en bestuurlijk handelen bij elkaar. Hierdoor ontstaat meer samenhang in de oordeelsvorming van de inspectie, zodat risico’s en tekortkomingen van scholen ook op bestuursniveau eerder aan het licht kunnen komen.

Dekker: ‘Omdat er breder en in samenhang gekeken wordt in de risicoanalyse en dus niet meer afzonderlijk naar de kwaliteit van het onderwijs en afzonderlijk naar de financiële situatie, ontstaat er eerder een totaalbeeld van de situatie op een school. Zo wordt sneller duidelijk, bijvoorbeeld in een geval als Ibn Ghaldoun, dat het continuïteitsperspectief ontbreekt. Ik kan dan – sneller dan voorheen het geval was – ingrijpen en gebruikmaken van mijn bevoegdheden op grond van de WVO.’

In het uiterste geval kan de staatssecretaris de bekostiging geheel of gedeeltelijk beëindigen voor een leerweg of schoolsoort wanneer de leerresultaten tekortschieten en de financiële en bestuurlijke situatie daartoe mede aanleiding bieden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl