Dekker over voortgang plan van aanpak tegen pesten

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak tegen pesten.

De brief van Dekker gaat onder andere over de regiobijeenkomsten over pesten die eerder dit schooljaar zijn gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten praatten ouders, leerlingen, leraren en schoolleiders over hun aanpak tegen pesten.

‘Gezamenlijk hebben we tijdens de bijeenkomsten praktische ideeën en acties verzameld om pesten tegen te gaan’, aldus Dekker. Hij verwijst naar het verslag van de bijeenkomsten.

De staatssecretaris wijst er verder op dat in de wet wordt vastgelegd dat iedere school een vertrouwenspersoon en een anti-pestcoördinator moet hebben. ‘De anti-pestcoördinator wordt het aanspreekpunt voor leerlingen met vragen over pesten, pestsituaties en gepest worden’, aldus Dekker.

Een ander onderdeel uit het plan van aanpak dat verder is uitgewerkt, is de monitoring van pesten en de veiligheid op school. Elke twee jaar wordt al de veiligheidsmonitor afgenomen op een steekproef van scholen. Daarnaast komt in de wet dat vanaf het schooljaar 2015/2016 alle scholen verplicht een schriftelijke monitor moeten uitvoeren.

Tot slot wordt ingegaan op de 13 anti-pestprogramma’s die onlangs door de Commissie Anti-pestprogramma’s voorlopig zijn goedgekeurd. Scholen zijn vanaf augustus 2015 verplicht om een anti-pestprogramma te gebruiken dat door de commissie als ‘theoretisch effectief’ is aangemerkt.