Dekker: plan van aanpak voldoet tegen cyberpesten

Het plan van aanpak tegen pesten dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW in maart samen met Kinderombudsman Marc Dullaert heeft gepresenteerd, voldoet om ook pesten buiten de schoolomgeving tegen te gaan. Dat antwoordt Dekker mede namens minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op vragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

Aanleiding voor de Kamervragen van Bergkamp was het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat één op de tien jongeren online wordt gepest. Dekker antwoordt dat het plan van aanpak de nadruk legt op een integrale aanpak van pesten. Er staat in dat alle betrokkenen – scholen, leraren, ouders en leerlingen – vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een bijdrage moeten leveren aan een sociaal veilige omgeving.

‘Cyberpesten is een verschijningsvorm van pesten. Het speelt zich vaak af buiten de muren van de school, maar staat niet op zichzelf. Ook het tegengaan van (cyber)pesten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en scholen en leraren spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Dekker, die hiermee uitlegt waarom het omgaan met cyberpesten integraal onderdeel is van de maatregelen in het plan van aanpak tegen pesten.

De staatssecretaris belooft praktische handvatten om cyberpesten tegen te gaan onder de aandacht van scholen te brengen. Daarnaast subsidieert het ministerie van OCW bestaande initiatieven, zoals de expertisecentra Pestweb en Mediawijzer.net.