Dekker pleit voor centrale eindtoets: beter te beveiligen

Als er voor het basisonderwijs één centrale eindtoets komt, kan de overheid beter waarborgen dat er geen fraude mee wordt gepleegd. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van het bericht dat op Marktplaats de Cito-toets 2013 te koop is aangeboden. Lees verder

NRC Handelsblad meldde dinsdag dat een deel van de Cito-toets 2013 is uitgelekt. Een journalist van de krant kreeg het vertrouwelijke materiaal in handen via iemand die de toets op Marktplaats te koop had aangeboden.

In reactie hierop zei het Cito dat de toets voor groep 8 minder goed beveiligd is dan de centrale eindexamens in het voortgezet onderwijs, omdat de Cito-toets niet bepalend is voor het behalen van een diploma. Het Cito zei echter ook het ‘ongehoord’ te vinden dat de toets te koop was aangeboden. Het instituut heeft aangifte van diefstal gedaan.

De affaire was voor Tweede Kamerlid Loes Ypma van de PvdA reden om staatssecretaris Sander Dekker van OCW om opheldering te vragen. Hij maakt in zijn antwoorden van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor een centrale eindtoets voor groep 8-leerlingen onder verantwoordelijkheid van de overheid.

‘Daarmee ontstaat voor alle leerlingen op alle scholen een eerlijk en objectief beeld waar zij na acht jaar basisonderwijs staan op in ieder geval de belangrijke vakken taal en rekenen. Daarnaast is het daarmee mogelijk waarborgen in te bouwen voor de verspreiding en afnamecondities van de toets, onder verantwoordelijkheid van het College voor toetsen en examens’, aldus Dekker.

Klik hier voor alle antwoorden van Dekker.