Dekker: torenhoge ouderbijdragen geen probleem

De toegankelijkheid van het onderwijs mag nooit in het gedrang komen door de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoorden op Kamervragen van de SP over de torenhoge ouderbijdragen die veel bijzondere (niet-openbare) scholen vragen.

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad. De krant voerde een inventarisatie uit onder 234 bijzondere basisscholen. ‘De gemiddelde hoogte van de ouderbijdrage op deze scholen is veelal hoger dan de gemiddelde bijdrage op andere basisscholen’, erkent Dekker.

Dit beeld werd al eerder bevestigd door de Vereniging voor Bijzondere Scholen voor onderwijs op Algemene grondslag (VBS), die naar aanleiding van het krantenbericht een brief naar NRC Handelsblad stuurde. De discussie over de hoge ouderbijdragen in het bijzonder onderwijs speelt al jaren, maar een maximum is er simpelweg niet. Een voorbeeld van een peperdure school die in NRC Handelsblad wordt genoemd, is De Noordwijkse School met een vrijwillige ouderbijdrage van 1275 euro per jaar.

In zijn antwoorden op de vragen van Van Dijk stelt Dekker dat ‘toegang tot de
school nooit afhankelijk mag zijn van de ouderbijdrage, omdat deze vrijwillig is’. Dat er verschil is in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, vindt hij geen probleem ‘zolang de ouderbijdrage maar vrijwillig is en uitsluitend is bedoeld voor zaken die ofwel niet essentieel zijn voor het onderwijs (‘extraatjes’), ofwel openstaan voor alle leerlingen ongeacht of hun ouders de bijdrage betalen of niet’.