Dekker vindt dat scholen overtrokken reageren

Als scholen weigeren om de centrale Cito-eindtoets af te nemen, doen ze hun leerlingen tekort. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van het bericht dat 60 procent van de schoolleiders overweegt af te zien van de Citotoets als hij de toetsresultaten openbaar maakt.

De staatssecretaris was zondag te gast in het tv-programma Buitenhof. Hij reageerde op een peiling van de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS), waaruit blijkt dat 60 procent van de schoolleiders liever stopt met de Citotoets als hij overgaat tot publicatie van de gemiddelde scores per school. De staatssecretaris zei dat de schoolleiders overtrokken reageren.

De discussie komt voort uit een verzoek van RTL Nieuws tot publicatie van de Citogegevens per school. De nieuwsredactie baseert zich hiervoor op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het is de bedoeling om de cijfers te gebruiken voor een ranglijst, zodat ouders volgens RTL Nieuws snel kunnen zien welke scholen kwaliteitsonderwijs bieden en welke dat niet doen.

Dekker zegt dat hij geen mogelijkheid ziet om negatief op het verzoek van RTL Nieuws te reageren. Hij zegt ook dat het goed is dat ouders op basis van de Citoresultaten kunnen zien welke scholen goed scoren en welke andere scholen het minder goed of slecht doen. Hij benadrukte dat de kwaliteit van het onderwijs van meer aspecten afhangt dan alleen de Citoresultaten.