Dekker voert druk op samenwerkingsverbanden op

Staatssecretaris Dekker voert de druk op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs op. Als ze niet tijdig klaar zijn voor de invoering van passend onderwijs, dreigt hij bewindvoerders aan te stellen die het gaan regelen.

Dit zegt hij vandaag in een interview in NRC Handelsblad. Daarin staat dat de samenwerkingsverbanden volgens Dekker achterlopen met de voorbereidingen voor passend onderwijs, dat per 1 augustus 2014 wordt ingevoerd. De nieuwe samenwerkingsverbanden zouden zich tot nu toe voornamelijk hebben beziggehouden met hun eigen oprichting. Ze zijn daardoor achterop geraakt met de inhoudelijke invulling. Ook worden ouders nog te weinig betrokken, terwijl dat wettelijk is voorgeschreven. ‘Desnoods gaan we bij hen ingrijpen, bijvoorbeeld door een bewindvoerder aan te stellen. Maar dat zal pas laat in het voorjaar zijn’, aldus Dekker in NRC. Een deel van het interview kunt u hier online lezen.

De dreigende taal van de staatssecretaris van onderwijs is overigens niet nieuw. Al eerder, onder meer tijdens de begrotingsdebatten, hekelde hij trage samenwerkingsverbanden. Dat hij dit vandaag herhaalt, geeft aan dat Dekker er nog steeds niet over peinst om de invoering van passend onderwijs uit te stellen. Dat hebben D66 en de SP al wel geopperd.
Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom hiernaast.