Wat wil het kabinet met artikel 23 van de Grondwet?

Adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB belicht belangrijke punten uit de reactie van staatssecretaris Sander Dekker op het advies Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief van de Onderwijsraad.

Dekker geeft zijn reactie op het advies uit april 2012 in een brief aan de Tweede Kamer. De reactie van de staatssecretaris heeft zo lang op zich laten wachten, omdat voormalig minister Marja van Bijsterveldt van OCW besloot om deze opdracht door te geven aan haar opvolger die over het funderend onderwijs zou gaan.

Bloemers gaat in zijn analyse in op punten uit de brief die van specifiek belang zijn voor de positie van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:

  • Richtingvrije planning
  • Stichting van openbare scholen
  • Positie van ouders
  • Directe meting
  • Bestuurskracht
  • Leerlingenvervoer
  • Fusietoets
  • Enkele-feitconstructie
  • Acceptatieplicht

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl