Dekker wil antipestbeleid niet koppelen aan diversiteit

Pesten moet breed worden aangepakt, vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij wil antipestbeleid niet koppelen aan seksuele diversiteit. Lees verder

De staatssecretaris sprak met een aantal Kamerleden en deskundigen over een recent rapport waaruit (opnieuw) blijkt dat homoseksualiteit nog altijd een taboe is in het onderwijs. Maar 1 op de 10 scholieren in het voortgezet onderwijs zou het op school durven vertellen als hij of zij homoseksueel was. Al langer is bekend dat homoseksuele jongeren zich veel onveiliger voelen dan heteroleerlingen. Ze zijn ook vaker slachtoffer van geweld op en rond school. Desondanks vindt Dekker het geen goed idee om seksuele diversiteit specifiek aan antipestbeleid te koppelen.

Gratis factsheet seksuele diversiteit
VOS/ABB heeft voor scholen die aandacht willen besteden aan seksuele diversiteit een online factsheet samengesteld. Dit heeft alles te maken met de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarin staat onder andere dat de openbare school van en voor iedereen is en dat wederzijds respect voor leerlingen en leraren van essentieel belang is voor een gezonde samenleving. Aandacht en respect voor verschillende seksuele geaardheden hoort daar expliciet bij.

U kunt de factsheet 'Seksuele diversiteit in het onderwijs' gratis downloaden.