Dekker ziet betere prestaties met minder geslaagden

Het aantal geslaagde eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs is dit jaar licht gedaald. Toch spreekt staatssecretaris Sander Dekker van OCW van betere prestaties. Lees verder

Afgelopen schooljaar golden in het voortgezet onderwijs voor het eerst aangescherpte exameneisen. Die zijn ingevoerd om vo-leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs. Leerlingen moeten gemiddeld een voldoende halen voor hun centrale examens. Voor havo en vwo geldt dat er maximaal één 5 mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Gevreesd werd dat de maatregelen zouden leiden tot veel minder geslaagden. Die vrees was onnodig, stelt staatssecretaris Dekker nu. Uit de Examenmonitor blijkt dat het totale aantal geslaagden dit jaar licht (met 0,9 procent) is gedaald ten opzichte van 2011, maar volgens Dekker past dat in een al eerder ingezette trend.

De daling is volgens de staatssecretaris niet het gevolg van de aanscherping van de exameneisen. Hij stelt dat de strengere eisen bijdragen aan ‘een versteviging van de kennis van leerlingen en van het vertrouwen in het diploma’. Zijn conclusie is dat het kwaliteitsbeleid dat door de afgelopen kabinetten is ingezet succes heeft. ‘Leerlingen hebben beter gepresteerd bij de centrale examens’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.