ABP-dekkingsgraad oké, gevaar niet geweken

In oktober is de dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) gestegen naar 106,2 procent. Dit is 2 procentpunt hoger dan het vereiste minimum, maar toch is er nog steeds een kans dat de pensioenen volgend jaar omlaag moeten.

De dekkingsgraad op 31 december 2013 is bepalend voor de vraag of het ABP de pensioenen, waaronder die van het voormalige onderwijspersoneel, moet verlagen. Als de dekkingsgraad op dat moment 104,2% of hoger is, hoeft dat niet te gebeuren. Dit vloeit voort uit bepalingen van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het ABP legt uit dat de dekkingsgraad in korte tijd sterk kan schommelen, bijvoorbeeld door een kleine verandering in de rentestand of in het rendement van beleggingen. Dit maakt het lastig om te voorspellen of de dekkingsgraad aan het eind van het jaar boven het vereiste minimum zal uitkomen.