Den Haag gaat kwaliteit leraren registreren

In de gemeente Den Haag wordt gewerkt aan een centraal lerarenregister. Leraren met een erkend diploma kunnen in het register worden opgenomen, mits zij zich blijven professionaliseren. Het register zal er naar verwachting in de loop van volgend jaar zijn. Lees verder

Het lerarenregister moet duidelijk maken welke beroepskwaliteiten leraren hebben en welke activiteiten zij ondernemen om zich te blijven professionaliseren. Het Haagse initiatief is een pilot die deel uitmaakt van het project Landelijk Lerarenregister. 

De Haagse onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) heeft tijdens een diner pensant over het lerarenregister gezegd dat leraren het beste in zichzelf naar boven moeten halen om maximaal bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen. ‘Het lerarenregister is daartoe een stimulans. Geregistreerde leraren zijn niet alleen bevoegde leraren, maar ze voldoen ook beroepsstandaarden. Ze versterken hun professionaliteit door regelmatige scholing’, aldus Van Engelshoven.

Het idee voor het lerarenregister komt van de onderwijscommissie onder leiding van SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan die het rapport LeerKracht van Nederland opstelde. Het Haagse register richt zich op leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.