Den Haag wil meer gemengde basisscholen

De Haagse schoolbesturen en de gemeente Den Haag hebben een convenant ondertekend waarin staat dat de leerlingenpopulaties van de basisscholen een afspiegeling van de wijk moeten zijn. Lees verder

Doel van het convenant is dat kinderen van verschillende culturen en achtergronden elkaar via het onderwijs leren kennen. Ouderinitiatieven om kinderen in de eigen wijk naar school te laten gaan en ontmoetingsprojecten worden gestimuleerd.

Onderwijswethouder Sander Dekker zegt op www.denhaag.nl dat onderwijs een cruciale rol speelt voor maatschappelijke integratie. ‘Het is heel belangrijk dat kinderen van uiteenlopende culturen op jonge leeftijd ervaringen delen. Op die manier komen verschillende werelden samen’, aldus Dekker.