Derde brandbrief over geldnood basisscholen

Er moet nu snel extra geld komen voor de exploitatiekosten van basisscholen, want die komen daarop al jaren tekort. Dat schrijven zeven onderwijsorganisaties, waaronder VOS/ABB, deze week voor de derde keer in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Lees verder

De kwestie sleept inmiddels al ruim een jaar.  Begin vorig jaar heeft het ministerie van Onderwijs de vergoedingen die scholen krijgen voor materiële instandhouding (onderwijsleerpakket, onderhoud gebouwen, energie en schoonmaak) geëvalueerd. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat al deze vergoedingen ontoereikend zijn, omdat de werkelijke kosten de laatste jaren behoorlijk zijn gestegen. Het gaat om aanzienlijke verschillen: de kosten van onderhoud bijvoorbeeld blijken maar liefst 33 procent hoger te liggen dan de normbedragen van het ministerie. Voor het lespakket gaat het om een tekort van 14 procent. 

Bij de presentatie van deze alarmerende cijfers hebben de organisaties al direct aan de bel getrokken, maar de toenmalige minister schoof de besluitvorming over het optrekken van de vergoedingen door naar het nieuwe kabinet. Inmiddels heeft staatssecretaris Dijksma laten weten dat zij deze beslissing ook weer doorschuift, naar het najaar van 2007.

Prijscompensatie
Daarom vragen de organisaties nu voor de derde keer aandacht voor deze zaak. Ze willen dat de exploitatievergoeding in overeenstemming wordt gebracht met de ‘redelijke behoefte’. Ook wijzen ze op het belang van de jaarlijkse prijscompensatie. Eerder is een wetsvoorstel tot afschaffing hiervan – net als in het vo is gebeurd – niet doorgegaan en de organisaties vragen nogmaals met klem deze compensatie te handhaven. Daarnaast herinneren zij de Kamerleden aan een eerdere toezegging dat de hogere lasten bij de evaluatie van de vergoedingen zouden worden verrekend. Dat is echter niet gebeurd.

Ten slotte protesteren de organisaties tegen het voornemen van de staatssecretaris om de vermogenspositie van de scholen te betrekken bij de beoordeling van de toereikendheid van de m.i.-vergoedingen. Zij vinden het daarvoor veel te vroeg omdat het primair onderwijs nog maar net is begonnen met lumpsumbekostiging.

De volledige brief van de zeven organisaties kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast. Daar vindt u ook de eerdere berichtgeving over dit onderwerp.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Graag horen we uw mening over deze kwestie. Hieronder heeft u de mogelijkheid om een bericht achter te laten.

Bijlagen