‘Deskundige organisatie bij scholenbouw een must’

Geld alleen is onvoldoende om een goed schoolgebouw neer te zetten. Deskundigheid bij de projectorganisatie en regionale bundeling van scholenbouwprojecten zijn ook van groot belang. Dat stelt het Servicecentrum Scholenbouw als reactie op het pleidooi van de PO-Raad om het geld voor onderwijshuisvesting niet meer via de gemeenten maar rechtstreeks aan de schoolbesturen te geven. Lees verder

In het adviesrapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’ pleit de PO-raad voor een bundeling van geldstromen per leerling. Het geld voor onderwijshuisvesting zou rechtstreeks bij de scholen terecht moeten komen, en niet meer via het gemeentefonds bij de gemeenten, die vrij zijn om het ook aan andere zaken te besteden.

Directeur Louk Heijnders van het Servicecentrum Scholenbouw staat positief tegenover het pleidooi van de PO-Raad, maar hij benadrukt dat bij scholenbouw de professionaliteit van de opdrachtgevers cruciaal is. ‘Schooldirecteuren hebben hun handen vol aan het garanderen van goed onderwijs. Zij zijn samen met de gemeente opdrachtgever voor een nieuw schoolgebouw, maar kunnen het hele bouwproces niet zelf sturen.’

Hij merkt op dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor opdrachtgevers in scholenbouw. ‘We moeten op landelijk niveau meer kennis ontwikkelen en delen’, aldus Heijnders. Samen met de PO-Raad ziet hij veel in het regionaal bundelen van scholenbouwprojecten. ‘Een projectorganisatie die meerdere gebouwen tegelijk gaat neerzetten, kan professioneler en efficiënter te werk gaan.’

Volgens Heijnders zou vooral voor kleinere schoolbesturen en gemeenten een regionale bundeling van scholenbouwprojecten een uitkomst zijn. ‘Het laten bouwen van een kleine school is relatief duur. Wanneer een kleine school deel uitmaakt van een bundel scholenbouwprojecten, kan een betaalbaar gebouw worden gerealiseerd en is de school niet genoodzaakt tot fusie of opheffing. Bovendien is de kans op een gezonde, functionele school groter omdat professionele opdrachtgevers de scholenbouwprojecten laten uitvoeren.’

In de rechterkolom staat het bericht over het pleidooi van de PO-Raad, waar het Servicecentrum Scholenbouw op reageert.