Details Londo-bekostiging 2007

Eindelijk zijn de details van de Londo-bekostiging bekendgemaakt. De precieze bedragen per programma van eisen voor 2007 staan op de website van CFI, bij de brochures. Lees verder

De twee brochures staan ook in de rechterkolom van dit bericht. De ene brochure gaat over de bedragen voor de basisschool, het speciaal basisonderwijs en het samenwerkingsverband WSNS. De andere brochure geeft de bedragen van het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De instrumenten waarin de voorlopige bedragen van Londo waren opgenomen, zijn exact aangepast. De verschillen waren miniem en betroffen slechts enkele posten, terwijl de totaalbedragen van de groepsafhankelijke en de leerlingafhankelijke bedragen uiteraard niet aangepast hoeven te worden.

De instrumenten zijn daarom niet van versie gewijzigd en betreffen de Londo-programma’s en de FPE-instrumenten.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen