Deur op kier voor investeringen in nieuwbouw

Schoolbesturen voor primair onderwijs kunnen in de toekomst in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden wellicht toestemming krijgen om geld uit de lumpsum in te zetten voor nieuwbouw. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordt op vragen van PvdA-Tweede Kamerlid Loes Ypma dat hij die mogelijkheid wil onderzoeken.

In de wet staat dat schoolbesturen geen geld uit hun lumpsumfinanciering mogen inzetten voor taken waarvoor zij niet verantwoordelijk zijn, zoals nieuwbouw. Die verantwoordelijkheid ligt namelijk bij de gemeenten. Dekker is echter bereid te onderzoeken of het in de toekomst mogelijk is dat besturen dit wel mogen doen als zij hiermee op den duur besparingen kunnen realiseren.

Voorwaarde zal in elk geval zijn dat de investeringen van de schoolbesturen in nieuwbouw beperkt blijven, zodat ze geen grote financiële risico’s lopen. Een andere voorwaarde die Dekker noemt, is dat het om investeringen zal moeten gaan die boven de eisen van het Bouwbesluit uitgaan. Ook zullen schoolbesturen moeten kunnen aantonen op welke termijn zij denken hun investering te kunnen terugverdienen.

De antwoorden van Dekker volgen op vragen van Ypma over het feit dat gemeenten en schoolbesturen niet gezamenlijk in nieuwbouw van scholen mogen investeren.