Moeten wij als stichting een standpunt innemen over de kleur van de pieten op onze scholen? Helpen we onze scholen daarmee, of moeten we dit juist niet van bovenaf opleggen? Om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan, heeft VOS/ABB de handreiking Dialoog over de sinterklaasviering op de openbare basisschool gemaakt.

‘Bij VOS/ABB zien we dat directeuren van scholen een open gesprek willen aangaan over de kleur van piet. Dat kan een lastig onderwerp zijn’, vertelt Tamar Kopmels van het Team Identiteit van VOS/ABB. ‘Soms horen we dat ouders het niet uitmaakt welke kleur piet heeft. Andere ouders vinden juist dat Sinterklaas alleen mag komen als de pieten zwart zijn. Weer anderen willen aboluut geen zwarte pieten. Wat we ook vaak zien, is dat sommige teamleden zich er liever niet over willen uitspreken.’ Het kan volgens haar al weerstand opleveren als de directeur het onderwerp wil agenderen in de activiteitencommissie.

‘De vraag is dus hoe je hierover een goed gesprek begint’, aldus Kopmels. Een goede dialoog met alle betrokkenen op basis van gelijkwaardigheid kan volgens haar een helder standpunt opleveren dat door iedereen in de school of stichtingbreed wordt gedeeld. Voorwaarde is dan wel dat de dialoog met een open insteek wordt gevoerd en dat er voor iedereen ruimte is om te reageren. Dat is dan ook het uitgangspunt van de handreiking die u kunt downloaden:

Dialoog over de sinterklaasviering op de openbare basisschool

Het Team Identiteit van VOS/ABB kan u begeleiden bij het (laten) voeren van de dialoog in uw school of stichting. U kunt daarbij denken aan een begeleide dialoog in een directeurenberaad of in een schoolteam of een adviesgesprek met een bestuurder of directeur. Alle vormen van begeleiding zijn ook online mogelijk.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u binnen het lidmaatschap kosteloos gebruikmaken van vier dagdelen begeleiding op het terrein van identiteit. Wij kijken altijd op maat wat de mogelijkheden zijn.

Neem contact op met Tamar Kopmels (tkopmels@vosabb.nl) of Eline Bakker (ebakker@vosabb.nl).

Deel dit bericht: