Diefstal en vechtpartijen vaakst gemeld

De 230 scholen voor voortgezet onderwijs die zijn aangesloten bij de online Incidentenregistratie in het VO (IRISvo) hebben in het afgelopen schooljaar ruim 7000 incidenten gemeld. Dat staat in de jaaranalyse van IRISvo. Lees verder

IRISvo meldt in de jaaranalyse over welke incidenten het vaakste melding wordt gemaakt:

  • diefstal 21% (1464)
  • vechtpartij 18% (1246)
  • vernieling 12% (838)
  • ehbo/ongeval 12% (830)
  • bedreiging 10% (732)
  • pesten 8%. (570)
  • mishandeling 6% (394)
  • vermissing 5% (324)

Daarnaast waren er 127 meldingen van drugsbezit of -handel, werd er 70 keer wapenbezit gemeld en kwamen er 120 meldingen binnen over seksuele intimidatie. De percentages over het afgelopen schooljaar wijken maar weinig af van die over het schooljaar 2005-2006. Het aantal diefstallen en pestincidenten is licht gedaald.

De situatie op de vmbo’s en Regionale Opleidingscentra (ROC’s) komt volgens IRISvo overeen met het landelijke beeld. Op havo en vwo zijn relatief veel vechtpartijen en bedreigingen, terwijl het voortgezet speciaal onderwijs te maken heeft met een bovengemiddeld aantal gevallen van diefstal, vernieling en pesten.

Opmerkelijk is verder dat het aantal meldingen van scholen in de grote steden overeenkomt met het landelijk beeld, terwijl er op vo-scholen in middelgrote gemeenten meer ongevallen plaatsvinden en er vaker dan gemiddeld wordt gestolen. In kleine gemeenten wordt het vaakst gepest.

Scholen doen maar zelden bij de politie aangifte. Als wordt gekeken naar alle meldingen, gebeurt dat maar in 8% van de gevallen. Bij diefstal stapt 30% van de scholen naar de politie. Bij inbraak is dat 70%. Dit laatste betekent dus dat drie van de tien inbraken in scholen voor voortgezet onderwijs niet bij de politie worden gemeld.

Klik hier voor de jaaranalyse 2006-2007 van IRISvo.