Digiraad: internetdiploma voor elke leerling

Leerlingen moeten op school een diploma kunnen halen voor verstandig omgaan met internet. Dat staat in een advies van de Digiraad, dat woensdag is overhandigd aan staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken. Lees verder

De Digiraad kwam in juli 2006 voor het eerst bijeen. In de raad zitten twaalf jongeren die de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken adviseren over het veiliger maken van het internet.

In het advies dat woensdag aan staatssecretaris Heemskerk is overhandigd, staat dat er een diploma moet komen voor het omgaan met nieuwe media. Dat is nodig, zo stelt de raad, omdat kinderen steeds meer gebruikmaken van het internet, niet alleen om te surfen, maar bijvoorbeeld ook om te chatten en digitale filmpjes te verspreiden.

De Digiraad zegt dat hier een taak is weggelegd voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Die zouden leerlingen moeten leren welke risico’s er aan internet kleven, maar uiteraard ook welke voordelen eraan verbonden zijn.

Ook vindt de Digiraad dat leraren in verschillende lessen meer gebruik van het internet moeten maken. Als voorbeeld noemt de raad Google Earth voor het vak aardrijkskunde.