Digitale Topomgeving voor hoogbegaafde leerlingen

Staatssecretaris Dijksma heeft vandaag in Den Haag het startsein gegeven voor het project Digitale Topomgeving. Het gaat om een website waar leerlingen en leraren informatie kunnen vinden over hoogbegaafdheid, maar ook leermateriaal en games. Lees verder

De naam van deze nieuwe site is gekozen door leerlingen. Het is geworden www.beterweters.nl. Deze site is vandaag gelanceerd en wordt de komende maanden gevuld.

Dijksma vindt de Digitale Topomgeving belangrijk om juist de hoogbegaafde kinderen te motiveren om hun talenten te ontwikkelen. “Deze website biedt uitdagend onderwijs aan leerlingen die zich vanwege bepaalde cognitieve talenten anders zouden gaan vervelen”.

Leerlingen kunnen digitaal leermateriaal van de website halen en gezamenlijk onderzoeksprojecten uitvoeren. Ook leraren kunnen op de site terecht voor informatie over hoogbegaafdheid en leermateriaal. Om alle initiatieven te koppelen, gaat Kennisnet met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) verbindingen leggen tussen de verschillende organisaties en initiatieven die zich op dit terrein bewegen. Zo wordt een link gelegd tussen een elektronische leeromgeving voor leerlingen en een site voor leerkrachten in het primair onderwijs.

Het initiatief past in de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs die Dijksma vorig jaar lanceerde. Hierin staan afspraken met het primair onderwijsveld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Excellentie neemt daarin een belangrijke plaats in, omdat is gebleken dat eenderde van de hoogbegaafde leerlingen op school niet meer wordt uitgedaagd en daardoor geen  plezier meer heeft in het leren. De Digitale Topomgeving moet daar verandering in brengen.