Digitale verantwoordingsplicht bestemmingsbox

Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zal vanaf 1 mei een digitaal formulier beschikbaar zijn voor de verantwoording van de zogenoemde bestemmingsbox in de lumpsumbekostiging.

Lees verder

Een deel van de lumpsum zit vanaf dit schooljaar in de bestemmingsbox. Dit deel is in principe bestemd voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en het versterken van taal- en rekenonderwijs. Maar het is ook mogelijk om het geld aan andere zaken te besteden, omdat het niet-geoormerkt is.

Maar omdat het ministerie van OCW wel wil weten waaraan u dit geld hebt besteed, bent u verplicht dit aan te geven via een digitaal formulier, dat u vanaf 1 mei zult kunnen vinden op de website van DUO. Het formulier zal voor een deel al van tevoren door DUO zijn ingevuld. Daarnaast kunt u aankruisen aan welke posten u het geld hebt besteed.

Het ingevulde digitale formulier zult u uiterlijk op 1 juli bij DUO moeten hebben ingediend. Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl