Dijksma benadrukt belang van kwaliteit

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft in haar speech bij de opening van de Nationale Onderwijsweek de nadruk gelegd op kwaliteit. Ook noemde zij het grote belang van de wisselwerking tussen school en maatschappij en de groeiende lerarentekorten. Lees verder

De opening van Nationale Onderwijsweek was maandag in de Hogeschool InHolland in Den Haag, waar Dijksma onder anderen leraren in opleiding toesprak. Het thema van de Onderwijsweek is dit keer ‘Onderwijs in bedrijf’. Ter illustratie van dit thema zei Dijksma dat er tegenwoordig in het onderwijs gelukkig geen sprake meer is van navelstaarderij. ‘Want scholen staan midden in de samenleving.’

‘Daarom is het belangrijk dat scholen verbinding maken met de samenleving’, aldus Dijksma. ‘Dat kan zijn: banden aanknopen met bedrijven. Maar ook: contacten leggen met maatschappelijke instellingen in buurt en regio. Denk daarbij aan de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Maar ook aan brede scholen, die samenwerken met bijvoorbeeld peuterspeelzalen, sportverenigingen of culturele instellingen. Plus natuurlijk: de contacten met de ouders.’

Dijksma benadrukte ook het belang van de leraren. Daarbij noemde zij de tijdelijke Commissie Leraren onder voorzitterschap van Alexander Rinnooy Kan. Een van de adviezen die deze commissie vorige maand presenteerde, was dat er meer geld moet komen voor de lerarensalarissen om het vak van docent aantrekkelijker te maken. ‘We moeten dit advies gaan uitvoeren. Maar (…) dat kunnen we alleen samen oplossen: samen met leraren, schoolbesturen, ouders, lerarenopleidingen, sociale partners én andere overheden.’

De staatssecretaris ging ook in op de Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs. ‘Als onderdeel van die kwaliteitsagenda wil ik me sterk maken voor (…) drie punten om samen te werken aan meer kwaliteit: focus op taal en rekenen, investeren in docenten, vooral door ze van elkaar te laten leren, en resultaten en successen zichtbaar maken.’ Ze ging ook nog kort in op de rol van de pabo’s, die volgens haar de basis vormen van de kwaliteitsimpuls op de basisscholen.

Klik hier voor de integrale toespraak van staatssecretaris Sharon Dijksma.