Dijksma: ‘Invoering Passend Onderwijs heroverwegen’

Staatssecretaris Dijksma gaat de invoering van Passend Onderwijs, gepland voor 2011, heroverwegen. Zij vindt dat het op dit moment teveel een bestuurlijk proces is, ‘terwijl het primair moet gaan over de verbetering van kwaliteit van leraren en het voorkomen van wachtlijsten en thuiszitters’. Zij wil ook het budget voorlopig niet verhogen. Lees verder

Inmiddels heeft Dijksma met de PO-, VO- en de WEC- Raad gesproken over de heroverweging. Die gesprekken hebben haar het vertrouwen gegeven dat er een belangrijke inhoudelijke verbetering wordt gerealiseerd, die er voor zorgt dat leraren beter worden toegerust om passend onderwijs te verzorgen. De reeds in gang gezette veldinitiatieven en experimenten zullen onverminderd doorgang vinden, zo meldt zij deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Dijksma komt tot haar conclusies na adviezen van de evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs (ecpo) en de Inspectie van het Onderwijs. Deze instanties hebben haar gemeld dat de leerlingenzorg nog van onvoldoende kwaliteit is en dat leraren vaak nog onvoldoende zijn betrokken bij Passend Onderwijs en ook onvoldoende zijn toegerust om les te geven aan leerlingen met een beperking.

‘Er gaat nu veel energie naar de bestuurlijke vormgeving van netwerken in plaats van naar de verbetering van de kwaliteit en het toerusten van leraren’, aldus Dijksma in haar brief. Dat wil zij veranderen in overleg met de sectororganisaties. In september komt ze met  nadere informatie over het overleg met de sectororganisaties over de heroverweging van het proces Passend onderwijs.

Intussen vindt zij het onverantwoord om het budget te verhogen, omdat er te weinig zicht is op de inzet van de middelen. "Hoewel de middelen rechtmatig worden ingezet, kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de doelmatigheid van de inzet. Dat is een onwenselijke situatie, zeker tegen de achtergrond van een groeiend aantal leerlingen met een LGF-indicatie", aldus Dijksma.

De volledige brief van Dijksma is te downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen