Dijksma leest orthodoxe scholen de les

Ook alle islamitische en christelijke scholen moeten serieus werk maken van burgerschap en sociale integratie. De Inspectie van het Onderwijs moet daar scherper op gaan toezien, vindt staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW. Lees verder

‘Op school moet je mogen zijn wie je bent. In die zin is de school niet alleen de plek die fysieke veiligheid biedt; ook de geestelijke vrijheid dient er te worden beschermd’, aldus Dijksma woensdag op de Kwaliteitsconferentie PO in Maarssen. Ze sloot met haar uitspraken in feite aan op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs van VOS/ABB.

De staatssecretaris benadrukte dat zeer zeker ook alle islamitische en christelijke scholen hun leerlingen goed in de maatschappij moet laten integreren. ‘Als kinderen daar bijvoorbeeld te horen krijgen dat het niet goed is om vrienden te zijn met mensen die niet gelovig zijn, dan kan dat niet door de beugel. In zo’n setting kan van opvoeden tot ge├»ntegreerd burgerschap natuurlijk niets terechtkomen.’

Ze wees op het volgens haar ‘harde feit’ dat er nog steeds allochtone meisjes zijn die worden klein gehouden door hun vaders, broers of neven. ‘Soms met harde hand. Daarom moet de school een haven zijn van geestelijke vrijheid en fysieke veiligheid, waar alle kinderen leren omgaan met conflicten, leren omgaan met groepsdruk en leren omgaan met elkaar.’