Dijksma: met passend onderwijs minder ‘thuiszitters’

Van de ruim 2,5 miljoen leerplichtige jongeren zitten jaarlijks ruim 2500 leerlingen langer dan een maand thuis. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

Op een willekeurige dag zitten volgens het ministerie tussen de 800 en 1100 jongeren thuis, terwijl ze eigenlijk op school hadden moeten zijn. Tweederde van de thuiszitters is jongen en 84 procent heeft de voortgezetonderwijsleeftijd. De belangrijkste redenen zijn gedrags- en of psychische problematiek, onwelwillendheid van de leerling en problemen thuis.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW verwacht dat met de invoering van passend onderwijs, intensievere samenwerking en het aanpakken van voortijdig schoolverlaten het aantal zogenoemde thuiszitters omlaag kan.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.