Dijksma oordeelt dubbel over Helders sportproject

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW is positief over de samenwerking tussen de Stichting Meerwerf Basisscholen in Den Helder en de basketbalclub Seals uit die plaats. Maar ze vindt dat Meerwerf Basisscholen geen rijksgeld mag gebruiken om via Seals meer naamsbekendheid te creëren. Lees verder

De PvdA-Kamerleden Staf Depla en Margot Kraneveldt hadden vragen aan Dijksma gesteld naar aanleiding van een terloopse en volledig ongefundeerde opmerking in een negatieve column in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb). In die opmerking werd zonder enige feitenkennis kritiek geleverd op de samenwerking van de Stichting Meerwerf Basisscholen met Seals.

Algemeen directeur Doede Scholte van de bij VOS/ABB aangesloten stichting voor primair onderwijs reageerde verbaasd op de Kamervragen. Hij heeft desgevraagd aan het ministerie uitleg gegeven over de samenwerking met de basketbalvereniging. Met de samenwerking is slechts een beperkt bedrag van 8000 euro gemoeid, waarvoor leerlingen van de openbare basisscholen in Den Helder volop de gelegenheid krijgen om te sporten.

Dijksma laat in haar reactie op de Kamervragen weten dat zij het zeer waardeert dat de Helderse stichting zich actief inzet om een gezonde levenswijze van leerlingen te bevorderen. ‘Dat daarbij op creatieve wijze de samenwerking wordt gezocht met een top basketbalclub uit Den Helder die op het hoogste landelijke niveau acteert kan ik mij goed indenken: dit stimuleert leerlingen tot gezonde activiteiten en sportief gedrag’, aldus Dijksma.

Toch ziet zij een probleem, omdat als onderdeel van de samenwerking de naam van de Stichting Meerwerf Basisscholen onder meer op de shirts van de basketballers staat. Dan is er volgens Dijksma sprake van sponsoring en daar mag volgens haar geen rijksgeld voor worden gebruikt. ‘Ik zal de Inspectie van het Onderwijs verzoeken om dit signaal in behandeling te nemen en de Stichting Meerwerf Basisscholen per brief in kennis te stellen van mijn verzoek om deze sponsoring te beëindigen. Op basis van de bevindingen van de Inspectie zal ik eventueel overgaan tot terugvordering.’

Algemeen directeur Scholte van de Stichting Meerwerf Basisscholen is blij dat de staatssecretaris de samenwerking met Seals positief waardeert. Hij is het echter niet met haar eens dat er door naamsvermelding op onder meer sportshirts sprake zou zijn van sponsoring, waarvoor geen rijksgeld mag worden gebruikt. ‘Naamsbekendheid is slechts een bijkomend onderdeel van de samenwerking. Ik ben benieuwd op welke wijze de onderwijsinspectie zal beoordelen welk deel van de 8000 euro valt onder sponsoring. We wachten het initiatief van onderwijsinspectie af’, aldus Scholte.

De antwoorden van staatssecretaris Dijksma staan in de rechterkolom. Daar vindt u ook een gerelateerd nieuwsbericht dat eerder op deze website is verschenen.

Bijlagen