Dijksma: ‘Scholen, grijp je kans!’

Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs roept deze week alle basisscholen op om met hun gemeente te gaan praten over het opknappen van hun gebouw. Dit onder het motto: ‘Scholen, grijp je kans!’ Ze komt met deze oproep omdat het kabinet 100 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de verbetering van schoolgebouwen in het primair onderwijs. Lees verder

 De ruim 100 miljoen euro, die wordt uitgetrokken in het kader van crisismaatregelen, is specifiek bestemd  voor investeringen in energiebesparende maatregelen en verbetering van het binnenklimaat in schoolgebouwen. Voor iedere gemeente is geld beschikbaar, dat terecht moet komen bij de scholen die het het hardst nodig hebben.

Staatssecretaris Dijksma: “Het gebeurt niet vaak dat we ineens zo’n groot bedrag kunnen vrijmaken voor een snelle, landelijke investering in scholen. Zo veel mogelijk scholen moeten daar snel een graantje van proberen mee te pikken. Op gemeentelijk niveau zal uiteindelijk de afweging gemaakt worden welke school de investering het beste kan gebruiken. Het is belangrijk dat scholen daarvoor zo snel mogelijk aan de bel trekken, zodat deze crisismaatregel ook snel effect sorteert.”

Sinds de aankondiging van de stimuleringsmaatregel schoolgebouwen, hebben zich al diverse gemeenten bij OCW gemeld. De definitieve regeling verschijnt half augustus. Gemeenten kunnen tot 1 december 2009 een aanvraag indienen. “Maar het is in het belang van leerlingen, leraren en de economie dat de aanvragen zo snel mogelijk kunnen worden behandeld. Zo komen de maatregelen tijdig ten goede van het onderwijs en krijgt de bouwsector ook zo snel mogelijk een impuls. Die is in deze tijd natuurlijk hard nodig” zegt Dijksma.

Iedere gemeente heeft recht op een deel van de 100 miljoen euro die is vrijgemaakt. De omvang van het budget per gemeente hangt af van het aantal jongeren in de betreffende gemeente. Een voorwaarde voor toekenning is dat gemeenten minimaal 40% confinancieren. Voor het voortgezet onderwijs is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar.

Informatie over de maatregel.