Dijksma steunt anti-segregatieplan FORUM

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW steunt een plan van het instituut voor multiculturele ontwikkeling FORUM om de segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Ze wil daarover gaan praten met gemeenten, schoolbesturen en andere betrokken organisaties. Lees verder

FORUM vindt dat de segregatie ‘met meer activisme’ moet worden aangepakt. Zo wil het instituut dat er ‘onderwijsambassadeurs gemengde school’ komen. Die moeten ‘bestuurlijk draagvlak creëren, partijen bij elkaar brengen en het proces van desegregatie op gang brengen’.  

Ook stelt FORUM voor om onder aanvoering van staatssecretaris Dijksma alle relevante maatschappelijke partijen bij elkaar te roepen ‘om het nut en de urgentie van de bestrijding van onderwijssegregatie te bespreken in een Onderwijskansentop’.

Betrokkenheid
FORUM benadrukt ook het belang van meer betrokkenheid van allochtone ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Verder moeten de gemeenten meer worden aangespoord om segregatie aan te pakken. ‘De meeste gemeenten kiezen voor een afhoudende opstelling’, aldus FORUM.

Een ander punt dat het instituut benadrukt, is de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en de rol van de gemeenten daarin. ‘VVE moet in de toekomst veel meer worden ondergebracht bij witte scholen. Dat zal meer gemengde scholen opleveren. Gemeenten hebben hierin een cruciale rol, want zij zijn verantwoordelijk voor VVE.’

Schoolbesturen
Ten slotte noemt FORUM de rol die de schoolbesturen hebben. Die zouden geld moeten vrijmaken om schooldirecteuren te ondersteunen. ‘Deze ondersteuning is noodzakelijk voor de maatregelen die de staatssecretaris heeft aangekondigd, zoals een vast aanmeldingsbeleid, afspraken rond quota per school, dubbele wachtlijsten en informatie aan ouders.’

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl