Dijksma uitgenodigd voor werkbezoek B&M

VOS/ABB heeft staatssecretaris Sharon Dijksma uitgenodigd voor een werkbezoek in het kader van de aangekondigde bezuinigingen op het budget voor bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs. Aanvankelijk was het de bedoeling om minister Ronald Plasterk uit te nodigen, maar het ministerie van OCW heeft laten weten dat hij zich niet met deze bezuiniging bezighoudt. Lees verder

De reden die OCW noemt om Plasterk niet te sturen staat haaks op een eerdere opmerking van hem dat er met een gerust hart zou kunnen worden bezuinigd op het budget B&M. Dat zou volgens hem niets uitmaken voor het primaire proces. De uitspraak van de minister schoot bij veel leden van VOS/ABB in het verkeerde keelgat.

Dit was voor VOS/ABB reden om besturen in het pimair onderwijs te vragen of zij de minister zouden willen ontvangen om hem te tonen hoe belangrijk het budget B&M is. Tientallen bij VOS/ABB aangesloten besturen lieten weten dat zij bereid waren om Plasterk op hun stafbureau te ontvangen. Het ministerie liet vervolgens weten dat niet de minister, maar staassecretaris Dijksma hierover gaat en dat zij bereid was een uitnodiging te ontvangen.

Als de staatssecretaris op de uitnodiging ingaat, zal VOS/ABB vragen welke datum en locatie haar het beste uitkomt. Daarna zal een bij VOS/ABB aangesloten bestuur dat heeft laten weten positief te staan ten opzichte van een werkbezoek, worden gevraagd of de staatssecretaris daadwerkelijk langs mag komen voor tekst en uitleg.

De reden waarom VOS/ABB zich naast de PO-Raad actief opstelt in deze kwestie, is dat de bezuinigingen op het budget B&M het openbaar onderwijs onevenredig hard treffen. Dat hangt samen met de bestuurlijke verzelfstandiging en financiële ontvlechting van de gemeenten.

Zie voor eerdere berichtgeving over de bezuinigingen op het budget B&M de gerelateerde berichten in de rechterkolom.