Dijksma: verdubbeling bso-capaciteit mogelijk

De extra capaciteit van de buitenschoolse opvang wordt verdubbeld. Voor 1 april moeten er niet 8.000, maar 16.000 extra opvangplaatsen zijn. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW in de Tweede Kamer gezegd. Lees verder

Om de extra opvangcapaciteit mogelijk te maken, versoepelt Dijksma de regels. Het wordt nu ook mogelijk om subsidie te krijgen voor bso in bestaande locaties, zoals klaslokalen, kantines en scoutingonderkomens, en dus niet meer alleen voor nieuwe bso-locaties. De versoepeling van de regels zal ertoe leiden dat de kosten omlaag gaan, waardoor het gemakkelijker wordt bso te organiseren, zo verwacht de staatssecretaris.

Als het lukt om voor 1 april 16.000 extra opvangplaatsen te creëren, zullen de bso-wachtlijsten flink korter worden. Nu staan ongeveer 20.000 kinderen op een wachtlijst. Dat aantal zou dus omlaag kunnen naar 4.000.

Scholen zijn verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren als ouders daarom vragen. De school mag dit zelf doen, maar kan de bso ook uitbesteden aan een externe instelling, zoals een kinderopvangbureau. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. Klik hier voor meer informatie.

Informatie: Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl