Dijksma weigert werkbezoek B&M

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW gaat niet in op een uitnodiging van schoolbesturen en VOS/ABB om zich goed te laten informeren over de gevolgen van de voorgenomen bezuiniging op het budget Bestuur en Management. Lees verder

Haar woordvoerder heeft donderdag telefonisch aan VOS/ABB laten weten dat Dijksma niet ingaat op de uitnodiging, ‘omdat ze al weet dat er stafbureaus zijn die efficiënt werken’. Dat zou zij al in voldoende mate in de praktijk hebben gezien. Een werkbezoek specifiek in het kader van de door haar geïnitieerde bezuiniging op het budget B&M, waarbij bestuurders en managers zouden kunnen uitleggen dat er echt niet kan worden gekort op dat budget, zou daarom volgens haar woordvoerder geen toegevoegde waarde hebben.

De woordvoerder van Dijksma liet verder weten dat er nu eenmaal moet worden bezuinigd en dat er dus geld van de onderwijsbegroting af moet. Door te kiezen voor het budget B&M in het primair onderwijs wordt volgens hem het primaire proces niet geraakt. Hiermee herhaalt OCW het standpunt waarmee minister Ronald Plasterk eerder liet zien dat hij niet weet welke gevolgen de bezuiniging in de praktijk kan hebben op de kwaliteit van het primair onderwijs in zijn geheel. 

VOS/ABB had aanvankelijk Plasterk willen uitnodigen, omdat zijn standpunt bij veel leden van VOS/ABB in het verkeerde keelgat schoot. Het ministerie liet echter direct weten dat niet Plasterk, maar Dijksma de bewindspersoon is die hierop kan worden aangesproken. Haar weigering om het verhaal van betrokken bestuurders en managers tijdens een werkbezoek te horen, bewijst in de ogen van VOS/ABB dat de bewindslieden niet willen weten wat er in het onderwijs leeft. Door de weigering ontneemt de staatssecretaris zichzelf bovendien de kans om temidden van direct betrokkenen haar keuze voor juist deze bezuiniging toe te lichten.

De Tweede Kamer heeft twee moties ingediend tegen de voorgenomen bezuiniging. Deze moties komen dinsdag in stemming. Zie daarvoor de rechterkolom, waar eerdere berichten over deze kwestie staan.