Dijksma wil lijst met kwaliteitskenmerken

Staatssecretaris Sharon Dijksma laat door de Inspectie van het Onderwijs een lijst maken met kenmerken van basisscholen met een hoge onderwijskwaliteit. Lees verder

De bedoeling van de lijst is dat basisscholen in het hele land van elkaar kunnen leren, zodat de onderwijskwaliteit over de hele linie omhoog gaat.

Een belangrijk aspect dat bijdraagt aan goed onderwijs is ‘opbrengstgerichtheid’. De staatssecretaris wil dat basisscholen meer aandacht krijgen voor de individuele verschillen tussen leerlingen. Leraren spelen hierbij een doorslaggevende rol.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van het ministerie van OCW.