Dijksma ziet af van verplichte begintoets

Er komt geen verplichte begintoets op de basisschool. Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW gaat hiermee in tegen een advies van de commissie-Dijsselbloem. Lees verder

De eindtoets blijft bestaan, maar het is nog niet bekend of die verplicht wordt. Op een discussiebijeenkomst met leraren zei Dijksma dat het beter zou zijn als scholen meer informatie haalden uit hun leerlingvolgsystemen.

Dit standpunt, dat eerder ook in de Tweede Kamer naar voren kwam, lokt in de onderwijswereld verbaasde reacties uit. Zo benadrukt algemeen directeur Albert Helder van de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest Fryslân dat de meeste scholen al jarenlang volop gebruikmaken van leerlingvolgsystemen.

Gebrek aan kennis van zaken
‘Op vrijwel alle scholen worden kinderen al zeker zeven of acht jaar voortdurend gevolgd’, aldus Helder op de website van het Friesch Dagblad. Het getuigt volgens hem van ‘gebrek aan kennis over de gang van zaken in het basisonderwijs’ dat de landelijke politiek het leerlingvolgsysteem nu ineens centraal stelt.

Senior beleidsmedewerker Sicco Baas van VOS/ABB, die zich vooral bezighoudt met kwaliteitsbeleid, is het met Helder eens dat de overgrote meerderheid van de scholen leerlingvolgsystemen hanteert. Maar hij wijst er ook op dat nog lang niet alle leerkrachten het onderwijs afstemmen op de toetsresultaten.

Geen toetsfabriek
Wat betreft de begintoets wijst Baas erop dat die bruikbaar kan zijn om aan het begin van de schoolcarrière te bepalen wat een leerling al of niet kan. ‘Als we in kaart willen brengen wat een kind leert, moet je een beeld hebben van de beginsituatie. Maar ik ben het ook wel weer met Dijksma eens dat er al veel wordt getoetst. De school moet inderdaad geen toetsfabriek worden.’

De staatssecretaris heeft een brief met drie essays aan de Tweede Kamer gestuurd. De stukken dienen als input voor een inhoudelijke discussie over de wenselijkheid van toetsen. U vindt de brief en de essays in de rechterkolom.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl of Anna Schipper, 0348-404807, aschipper@vosabb.nl

Bijlagen