Diploma op andere naam voor transgenders gratis

Mensen die hun voor- en/of achternaam officieel hebben gewijzigd, kunnen een vervangend opleidingsdocument aanvragen. Voor mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, is deze service gratis. Lees verder

De Examenbesluit VO (artikel 54) en het Staatsexamenbesluit VO (artikel 32) worden hiertoe gewijzigd, zo schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW mede namens zijn collega Sharon Dijksma van Economische Zaken aan de Eerste en Tweede Kamer. De wijziging betekent voor mensen die een andere naam aannemen vanwege hun geslachtsverandering, dat die verandering juridisch volledig wordt erkend.

Transgenders die om bovengenoemde reden een vervangend diploma of ander opleidingsdocument willen hebben, betalen hier niets voor (afgezien van kopie-, porto- en/of reiskosten). Mensen die om een andere reden officieel hun naam veranderen en een aanvraag indienen voor een vervangend opleidingsdocument, betalen hiervoor 72 euro.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl