Discussie kruisbeelden ook in Spanje en Polen

Niet alleen in Italië, ook in het katholieke Spanje is weer een felle discussie gaande over de aanwezigheid van christelijke kruisbeelden in openbare scholen. Vorig jaar was daar al discussie over, nadat een Spaanse rechter had bepaald dat crucifixen niet thuishoren in openbare scholen. De discussie laait ook op in Polen. Daar lanceerden scholieren van een openbare vo-school in Wroclaw een petitie tegen de aanwezigheid van kruisbeelden. Lees verder

Op initiatief van de kleine linkse Catalaanse republikeinse partij ERC heeft een commissie van het Spaanse parlement ermee ingestemd dat kruisbeelden uit de openbare scholen zouden moeten verdwijnen. Het standpunt van de parlementscommissie betekent overigens nog niet dat kruisbeelden in het Spaanse openbaar onderwijs daadwerkelijk worden verboden. Dat vergt eerst een algemeen oordeel van het gehele parlement in Madrid.

De ERC bracht de kwestie onder de aandacht, omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg na een klacht uit Italië had geoordeeld dat de aanwezigheid van kruisbeelden in openbare scholen indruist tegen de scheiding van kerk en staat. Vooral onder Spaanse ouders die bewust kiezen voor openbaar onderwijs heerst de mening dat kruisbeelden in de scholen het beeld oproepen dat de Spaanse overheid het christelijke geloof prefereert boven andere religies en levensovertuigingen.

De christelijk-conservatieve partij Partida Popular vindt de discussie zwaar overtrokken. Deze oppositiepartij, die mede met steun van volgelingen van dictator Franco werd opgericht en steun krijgt van het Vaticaan, vindt dat kruisbeelden geen uiting zijn van religieuze verbondenheid van de staat met de katholieke kerk. Crucifixen zouden een onlosmakelijk onderdeel zijn van de Spaanse cultuur en daarom ook thuishoren in openbare scholen.

Polen
De discussie over de aanwezigheid van kruisbeelden in openbare scholen is ook overgewaaid naar het streng katholieke Polen. Scholieren van een openbare school voor voortgezet onderwijs in de stad Wroclaw organiseerden een petitie tegen de aanwezigheid van crucifixen. Het lijkt erop dat de discussie in Polen nog niet echt brede maatschappelijke steun krijgt: nadat de schooldirecteur had gezegd dat de initiatiefnemers zich aanstelden, ondertekenden slechts vier leerlingen de petitie.

In Polen wordt het kruisbeeld over het algemeen gezien als een symbool dat de christelijke religie overstijgt. In de tijden van het communisme was de kerk een kritische luis in de pels, met vooral in de jaren tachtig openlijk steun van het Vaticaan, waar destijds de Poolse paus Johannes Paulus de Tweede het voor het zeggen had.

De streng katholieke oud-vakbondsleider en ex-president Lech Walesa had eerder voorgesteld om ook andere religieuze en levensbeschouwelijke symbolen toe te laten in openbare gebouwen, waaronder openbare scholen. Maar die symbolen moesten dan wel ten opzichte van het christelijke kruis qua omvang in verhouding staan met de hoeveelheid andersgelovigen. In Polen heeft het rooms-katholicisme onder de bevolking een aandeel van bijna 90 procent.