Discussienota: meer samenhang in onderwijszorg

De discussienotitie van VOS/ABB over ‘De organisatie van de onderwijszorg’ geeft een voorzet tot meer samenhang tussen de drie systemen in de onderwijszorg (WSNS+, LGF en leerlingenzorg in het VMBO en praktijkonderwijs). Lees verder

Gedacht wordt aan een regionaal zorgbudget voor schoolbesturen, die dan ook gezamenlijk een regionale aanpak opstellen.

Op dit moment zijn er vele regelingen en zorgstructuren. We kennen WSNS+, samenwerkingsverbanden PO en VO-SVO, Rugzakken, leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs en de REC-scholen. Daarbij hoort een indicatiesysteem en een bekostigingssystematiek die nogal van elkaar verschillen. Daarnaast is niet altijd even duidelijk wie er verantwoordelijk is voor een op maat gesneden onderwijstraject voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het voorstel van VOS/ABB geeft een aanzet om dit te verbeteren. 

De discussienotitie vindt u in de rechterkolom hiernaast, onder Artikel Info.

Informatie: Henk Keesenberg (hkeesenberg@vosabb.nl )

Bijlagen