Dislocatie kan sneller zelfstandige school worden

Het wordt makkelijker om een nevenvestiging of dislocatie van een basisschool om te zetten in een zelfstandige school met een eigen brinnummer. Lees verder

Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Van Bijsterveldt van Onderwijs gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin staat dat ‘de mogelijkheden tot verzelfstandiging van vestigingen van scholen voor primair onderwijs’ worden verruimd.

Belangrijkste voorwaarde waaronder een nevenvestiging of dislocatie zelfstandig kan worden, is dat zowel de overblijvende school als de nieuwe school de eerstvolgende vijftien jaar voldoende leerlingen zal tellen. Dat aantal leerlingen moet minimaal overeenkomen met de stichtingsnorm. Hoe dat exact wordt berekend, staat in het wetsvoorstel, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

De Raad van State en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben inmiddels positief geadviseerd over dit wetsvoorstel.

Bijlagen